top of page

Angst & OCD

Oplever du at din angst styrer dit liv eller forhindrer dig i at gøre ting, du gerne vil? eller bruger du unødigt meget tid på bekymringer og ritualer? 
I så fald kan jeg hjælpe dig. Jeg har erfaring med både angst og OCD professionelt og personligt, og du kan være tryg ved, at du vil blive forstået og hjulpet videre, så du kan bryde angstens greb i dit liv  

OCD letters.jpg

Hvad er angst og OCD?

Angst er som udgangspunkt en normal reaktion, vi alle oplever fra tid til anden. Det er den følelse af frygt, nervøsitet eller uro, der kan opstå, når der er noget, der virker truende. Udfordringen er når angsten bliver for intens eller vedvarende og ikke står mål med den reelle fare. Her kan det udvikle sig til en tilstand, der kan begrænse vores udfoldelse og evne til at leve det liv, vi gerne vil leve. OCD er et angst relateret mønster, hvor mennesker har gentagne og uønskede tanker (obsessioner) og føler en uimodståelig trang til at udføre gentagne handlinger (kompulsioner) for at lette den angst, disse tanker forårsager. Det kan være ting som gentagne vaske-hænder, tælle eller dobbelttjekke ting gentagne gange. OCD kan forstyrre daglige aktiviteter og skabe stress, da personen føler sig fanget i et mønster af tvangshandlinger. En subtype (og ofte overset form for OCD) er Pure O OCD. Pure O OCD (også kendt som "primært kognitive OCD") adskiller sig fra den mere åbenlyse OCD, da den primært involverer gentagne, forstyrrende tanker eller mentale billeder uden de synlige kompulsionshandlinger. Personer med Pure O OCD kan opleve uønskede og ofte foruroligende tanker eller billeder omkring temaer som det "at komme til at skade andre", seksuelle tvangstanker, relationelle temaer eller temaer om at blive smittet/smitte andre. Disse tanker kan være ekstremt angstprovokerende og forstyrrende.

OCD letters.jpg
Closeup sad young man with worried stressed face expression and brain melting into lines q
Closeup sad young man with worried stressed face expression and brain melting into lines q

Hvornår er angst og OCD et problem?

Først og fremmest er det vigtigt for mig at sige, at hvis du oplever din angst eller OCD som et problem, er du altid velkommen. Er du i tvivl om, hvorvidt det giver mening at søge hjælp så kan nedenstående måske give dig nogle fingerpeg i forhold til, om du skal søge hjælp. Hyppige og forstyrrende tanker eller tvangshandlinger Hvis du oplever gentagne og intense bekymringer, tanker eller ritualer, eller hvis du oplever, at dine tanker/tvangshandlinger styrer dit liv i stigende grad, kan dette være et tegn på, at din angst eller OCD er ved at udvikle sig til et problem - og at det giver mening at søge hjælp. Påvirker det din evne til at fungere? Når dine symptomer begynder at påvirke din evne til at udføre daglige aktiviteter, deltage i sociale arrangementer eller opretholde et normalt arbejdsliv, er det tid til at overveje, om der er behov for professionel hjælp. Føler du personlig lidelse og/eller oplever social isolation? Angst og OCD kan medføre betydelig personlig lidelse og i nogle tilfælde føre til social isolation. Hvis du føler dig frustreret, trist eller hjælpeløs på grund af dine symptomer, er det vigtigt at vide, at du ikke er alene, og der er hjælp til rådighed.

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

Min tilgang til at hjælpe folk med angst og OCD involverer en kombination af kognitiv adfærdsterapi og kropsterapi. Kognitiv Adfærdsterapi (KAT): Denne terapiform fokuserer på at identificere og ændre negative tanker og adfærdsmønstre, der forårsager eller forstærker angst eller OCD-symptomerne. Vi arbejder sammen på at udforske og ændre de tanker, der kan føre til angst og de handlemønstre, der opretholder OCD-symptomer. Gennem samtaler og forskellige teknikker lærer du at genkende og ændre negative tanker og reaktioner, der kan forårsage angst eller udløse tvangshandlinger. Kropsterapi: Kropsterapi involverer bevidsthed om kroppen og fokus på, hvordan kropslige fornemmelser, spændinger og ressourcer påvirker dit mentale velbefindende. Vi bruger teknikker, der sigter mod at reducere spændinger, styrke kropsbevidstheden og lære at håndtere stress gennem kropsorienterede øvelser. Dette kan hjælpe med at reducere angst, da kroppen og sindet ofte er tæt forbundne. Gennem kombinationen af kognitiv adfærdsterapi og kropsterapi får du redskaber til at håndtere og reducere symptomerne på angst og OCD. Ved at arbejde med både tankerne og kroppens reaktioner sigter vi mod at skabe en helhedsorienteret tilgang til din trivsel. Jeg arbejder tæt sammen med dig for at skabe et trygt og støttende miljø, hvor du kan lære at tackle angst og OCD på en måde, der passer til dig. Det er min ambition at hjælpe dig med at opnå en bedre forståelse af dig selv og dine reaktioner samt at give dig redskaberne til at håndtere disse udfordringer i hverdagen." Den specifikke tilgang kan dog variere fra person til person, da jeg altid tager udgangspunkt i dine udfordringer, og det sted du er lige nu.

Team effort on the way to success - two male hands building stable steps with wooden pegs

Book tid

Jeg ved af erfaring, hvor svært det kan være, at tage kontakt og komme i gang med at bearbejde angst eller OCD. Du er altid velkommen til at kontakte mig for en gratis og uforpligtende forsamtale på en halv time over telefonen, så du kan være mere tryg før du eventuelt starter hos mig

bottom of page