top of page

Områder som jeg har særlige erfaringer med

Opvækst i alkoholisk eller dysfunktionel familie

Alkoholiske eller dysfunktionelle familier findes i alle samfundslag. De adskiller sig fra den funktionelle familie ved, at der ikke gives naturlig plads til, at alle medlemmer af familien trygt kan eksistere og sameksistere med respekt for hver enkelt persons virkelighed, tryghed, individualitet, udfoldelse og grænser

Relationelle traumer og kompleks PTSD

Relationelle traumer og kompleks PTSD kan være konsekvensen af at være vokset op i en alkoholisk, dysfunktionel eller narcissistisk præget familie, men det kan også opstå gennem relationer med bl.a. narcissistiske personer i voksenlivet. Relationelle traumer og kompleks PTSD kan bl.a. vise sig som manglende evne til at indgå i nærende og nærværende tætte relationer, og det kan vise sig som en indre uro, skam, angst og manglende livsglæde/livsudfoldelse

Angst og OCD

Begrebet OCD er en forkortelse af ”Obsessive Compulsive Disorder”. Det er kort fortalt en uhensigtsmæssig strategi for at reducere angst, som indebærer et overdrevet fokus på et særligt område (som f.eks. renlighed, ordentlighed eller lignende) i kombination med et tvangsmæssigt forsøg på at reducere et oplevet ubehag.

Både angst og OCD kan være symptomer på underliggende traumer og PTSD - og det kan i disse tilfælde være vigtigt at behandle både symptomet og de underliggende tilstande

bottom of page