top of page

Narcissisme

Er du i relation med en person med narcissisme kan det være ødelæggende både for dig personligt og for parforholdet. Jeg har specialiseret mig i at hjælpe mennesker der på en eller anden måde er, eller har været, i kontakt med en person med narcissistiske personlighedstræk, og jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt til at hjælpe dig

Hvad er narcissisme?

Narcissisme er en måde at være på, hvor en person er meget fokuseret på sig selv, har brug for masser af beundring kombineret med en mangel på følt forbindelse til andre mennesker.  ​Narcissisme udvikles enten ved at barnet bliver sat op på en piedestal uden fokus på andres behov, eller ved at barnet ikke bliver set, mødt og understøttet igennem opvæksten som den person vedkommende reelt er. ​Hvordan viser Narcissisme sig? Mennesker med narcissistiske træk kan virke meget selvsikre og kræve meget opmærksomhed. De kan ofte have svært ved at forstå, hvordan andre føler, og kan handle på en måde, der kan virke manipulerende eller respektløs over for andres grænser. Typer af Narcissisme Der er to hovedtyper af narcissisme: Den "grandiose" type, der ofte virker meget selvsikker, og den "sårbar" type, der faktisk kan have lav selvtillid og bliver let såret af kritik. ​Hvordan påvirker det folk? Narcissisme påvirker både dem, der har disse træk, og dem omkring dem. For personer med narcissistiske træk kan det gøre det svært at opbygge varige forhold, da deres fokus på sig selv kan overskygge ægte forbindelser. For dem omkring dem kan det føre til stress, forvirring og en indre usikkerhed på sig selv og andre mennesker. ​Hvad kan man gøre? Det er vigtigt at forstå, at selvom narcissisme kan være udfordrende, kan terapi og støtte i langt de fleste tilfælde hjælpe med at udvikle sunde måder at håndtere disse træk på. I hvilken udstrækning det kan lade sig gøre afhænger dog af graden af narcissisme. For dem, der er påvirket af narcissisme, kan det være gavnligt at lære at sætte grænser og opbygge stærke relationer med sunde kommunikationsmønstre. Afsluttende ord At forstå narcissisme er det første skridt mod at håndtere og skabe sunde relationer. Det er også vigtigt at erkende, at alle kan have forskellige træk, og at der er forskellige grader af narcissisme. For de fleste er det muligt at arbejde på at udvikle en sundere tilgang til sig selv og ens relationer. ​Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til at håndtere narcissisme, er jeg her for at hjælpe dig med terapeutiske redskaber og støtte . Kontakt mig for at lære mere om, hvordan jeg kan hjælpe.

shutterstock_2262390691.jpg
shutterstock_1173870532 (1).jpg
shutterstock_1173870532 (1).jpg

Hvad Er Konsekvenserne af Narcissisme i Dine Relationer?

Narcissisme findes i mange forskellige sværhedsgrader og heldigvis er det de færreste personer, som vil få diagnosen "narcissistisk personlighedsforstyrrelse". Uanset hvad kan narcissisme dog have dybe og komplekse konsekvenser for dig og dine relationer. Manglende Empati og Forståelse En af de primære udfordringer ved at have en partner, ven eller familiemedlem med narcissistiske træk er den manglende evne til at sætte sig i andres sted. Personen med narcissistiske træk kan ofte mangle empati og have svært ved at forstå andres følelser eller perspektiver. Dette kan føre til frustration og følelsen af ikke at blive forstået i relationen. Manipulerende Adfærd og Kontrol Narcissistiske træk kan føre til manipulerende adfærd for at opretholde deres egen selvbillede. Dette kan indebære kontrol, overdreven krav eller endda følelsesmæssig manipulation for at opnå det, de ønsker. Dette kan skabe ubalance i relationen og føre til en følelse af magt-ubalance. Mangel på Ægte Forbindelse For personer med narcissistiske træk kan relationer blive overfladiske. De kan handle mere om at opfylde narcissistens behov for beundring og mindre om ægte forbindelse og støtte. Dette kan skabe en følelse af isolation og ensomhed for den anden part i relationen. Manglende Respekt for Grænser Narcissisme kan føre til manglende anerkendelse af andres grænser og behov. Dette kan resultere i gentagne overtrædelser af grænser, som kan være skadelige for relationen og den anden parts mentale og følelsesmæssige velvære. Svært at Opnå Ægte Harmoni På grund af de ovennævnte udfordringer kan det være ekstremt svært at opnå ægte harmoni og tilfredshed i en relation, hvor en af parterne udviser narcissistiske træk. Konflikter og uenigheder kan ofte gentage sig, da kommunikation og forståelse bliver vanskeligere. Det er vigtigt at forstå, at narcissisme kan skabe komplekse og udfordrende dynamikker i relationer. Det kræver ofte en terapeutisk tilgang for at håndtere og navigere i disse udfordringer og finde veje til bedre forståelse og kommunikation i relationen. Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til at håndtere de udfordringer, der opstår som følge af narcissisme i dine relationer, er jeg her for at støtte dig. Kontakt mig for at lære mere om, hvordan terapi kan hjælpe med at skabe sundere og mere tilfredsstillende relationer.

shutterstock_1705958968.jpg

Hvordan kan jeg hjælpe?

At have været i en relation med en narcissist kan være en udfordrende og smertefuld oplevelse, der ofte efterlader dybe ar i sjælen. Som en dedikeret støtte til dem, der har gennemgået denne form for forhold, tilbyder jeg en unik tilgang ved at kombinere kropsterapi og psykoterapi for at hjælpe med helingsprocessen. Jeg forstår, at det at komme ud af en relation med en narcissist kan være overvældende. Det kan efterlade en følelsesmæssig arv, som kan være svær at håndtere alene. Derfor tilbyder jeg en kombination af terapeutiske tilgange, der fokuserer på både sind og krop. Gennem samtaleterapi og kropsterapi arbejder vi på at udforske dine oplevelser, forstå dynamikken i denne type forhold og begynde helingsprocessen. Ved at integrere kropsterapi i vores arbejde fokuserer vi på at forbinde sindet og kroppen. Kropsterapi kan hjælpe med at frigive indespærrede følelser og spændinger, som kan være resultatet af traumatiske oplevelser i forbindelse med en narcissistisk relation. Jeg tror på betydningen af skræddersyet støtte, der tager højde for din individuelle oplevelse og dine behov. Uanset om du kæmper med traumer, lavt selvværd eller følelsesmæssige sår, er jeg her for at hjælpe dig på din rejse mod heling og genopretning ved hjælp af en holistisk tilgang. Hvis du har været i en relation med en narcissist og søger støtte til at komme videre, er du ikke alene. Lad os sammen arbejde på at genopbygge dit liv og genvinde din styrke gennem en kombination af kropsterapi og psykoterapi. Kontakt mig for at begynde din rejse mod heling i dag.

shutterstock_1705958968.jpg

Kom i gang nu - book tid

Det kan være svært at komme i gang, hvis du er i, eller har været i, relation med en person med narcissisme. Du har derfor her mulighed for at booke en uforpligtende gratis forsamtale på op til en halv time over telefonen, så du kan få en bedre fornemmelse af, hvem jeg er, og hvordan jeg arbejder.

bottom of page