top of page

At bryde med narcissisme i dine relationer

Opdateret: 28. nov. 2023


Når jeg arbejder med mennesker, som er, eller har været, i relationer med en person med narcissistiske træk, slår det mig altid, hvor svært det er, at bryde ud af en sådan relation. Jeg vil derfor i dette blogindlæg skrive lidt om en af hovedårsagerne til det, og hvad du kan gøre for at komme til en afklaring i forhold til din relation.


Den udfordring som jeg har fokus på i dette indlæg er, at personen der forsøger at bryde ud af en narcissistisk relation stort set altid er splittet omkring den narcissistiske person. På den ene side er der et ønske om at være sammen med personen og på den anden er der en fuldstændig afklaring med, at relationen er usund og destruktiv. For at komme rundt om emnet har jeg valgt at dele blogindlægget op i følgende fire afsnit:

  1. Den splittede narcissistiske personlighed

  2. En narcissistisk persons ageren i en relation

  3. Splittelsen flytter ind hos partneren til narcissisten

  4. Hvad kan du gøre?

Ad 1) Den splittede narcissistiske personlighed – Når jeg taler om personligheder med narcissistiske træk, så er det personer som oftest bærer rundt på en forurettethed og en vrede i forhold til ikke at have fået den kærlighed, opmærksomhed, nærvær og oplevelse af betydning, som de burde have fået – og som er blevet såret på et sådant niveau, at de ubevidst har lukket ned for en følt og empatisk forbindelse til andre mennesker. Det betyder ikke, at en sådan person er uintelligent, eller for den sags skyld har svært ved at fornemme, hvad der foregår i andre mennesker rent følelsesmæssigt. Det er blot som om at denne type personer har svært ved at opleve en oprigtig medfølelse eller samhørighedsfornemmelse.


Da denne type personer har svært ved at føle en samhørighed og oprigtig forbindelse med andre mennesker, er det ikke ønsket om forbindelse og samhørighed, der styrer personens handlinger og adfærd. I stedet navigeres med udgangspunkt i kontrol, magt, prestige, dominans med mere.


Ad 2) En narcissistiske persons ageren i en relation – Når denne type person er i en relation, kan der godt være nærhed, sårbarhed og intimitet, men primært når det relaterer sig til den narcissistisk sårede persons problemer, eller hvis det på anden måde tjener personens behov. Nærhed og intimitet er således ikke mål i sig selv men bliver et middel til at opnå kontrol, dominans og styring – og her er vi inde ved kernen af noget af det, der er svært at forholde sig til i en relation med en person med narcissistisk personlighed.


Vi har nemlig en tendens til at antage at andre mennesker navigerer i verden på samme måde, som vi selv gør det. Det gælder specielt, når det handler om forhold, der er så grundlæggende som samhørighed og empati. Det er en del af det, der skaber oplevelsen af en tryg verden. I de fleste tilfælde giver det mening, men i tilfældet med den narcissistiske personlighed bliver vi snydt. Vi kommer til at tro, at når vi oplever nærhed, intimitet og sårbarhed i relationen, så er det også ensbetydende med en oplevelse af empati og samhørighed fra begge sider.


Samtidigt med, at det er muligt at opleve nærhed og intimitet, vil man ofte opleve at personen med de narcissistiske træk skifter meget i humør, men også i måden at relatere på. Nogle gange vil personen være sød, imødekommende, sårbar med mere, mens personen andre gange vil være ubehagelig, nedsættende, vred, gøre dig forkert med mere.


Ad 3) Splittelsen flytter ind…

Når en person kan opføre sig så forskelligt og uforudsigeligt som en person med narcissistiske træk kan gøre, så er det svært at forholde sig til for den part, der er i relation med den narcissistiske person. For hvem er personen? Er det det menneske, som opfører sig sødt og rart, og som du kan opleve nærhed og intimitet med, eller er det det menneske, som opfører sig ubehageligt, nedsættende og degraderende overfor dig?


Det er som om de to måder at opføre sig på er så forskellige, at de ikke kan indeholdes i et samlet billede af en person, og derfor bliver partneren til narcissisten også splittet inden i. De to dele i partneren har ofte svært ved at mødes, og det får den konsekvens, at partneren til narcissisten i løbet af kort tid kan svinge frem og tilbage mellem på den ene side at se narcissisten med positive briller og at ville gå tilbage til narcissisten… over til på den anden side at synes at narcissisten er farlig og, at de aldrig vil gå tilbage til personen.


Samtidigt oplever jeg, at der i kølvandet på splittelsen og den ”uforklarlige” foranderlighed hos narcissisten ofte opstår en forklaringsmodel, som desværre primært tjener til at bevare relationen fremfor at bryde ud af relationen. I den forklaringsmodel ses den gode side af den narcissistiske person som den ”sande” side af personen, og den degraderende, voldelige, ubehagelige side som et udtryk for de problemer, som personen kæmper med. Det er en forklaringsmodel, som gør det nemmere at håndtere det at være sammen med en omskiftelig person, men det er også et perspektiv, hvor de dårlige sider har en tendens til at blive bortforklaret, mens de gode sider forstørres.


I mange tilfælde er dog hverken de gode sider eller de dårlige sider udtryk for den narcissistiske persons sande jeg. Mere sandsynligt er det at både de ”gode” og de ”dårlige” sider desværre, er en del af en strategi, der har til formål at bringe dig tættere på den narcissistiske person og at opnå kontrol og dominans i relationen.


Ad 4) Hvad kan du gøre?

Noget af det vigtigste du kan gøre for at bryde splittelsen inde i dig selv er at opsøge fællesskaber, hvor andre også har været i relation med en narcissistisk såret person. Det giver dig mulighed for at se og spejle dine egne oplevelser i de oplevelser, som andre mennesker har haft. Det gør det samtidigt nemmere at begynde at bryde igennem den benægtelse og de uhensigtsmæssige forklaringsmodeller, der ofte er forbundet med at være sammen med en narcissistisk person.


Det er samtidigt vigtigt at finde en eller flere personer, som kan være der for dig i den kommende proces. En eller flere personer der er stabile, og som du ved, du vil kunne læne dig ind i. Det vil give dit nervesystem bedre mulighed for at give slip og gøre dig i stand til at åbne dig for at se relationen og din partner med nye briller.


Jeg vil derudover anbefale dig at læse god litteratur om narcissisme. Det kan f.eks. være ”Stop caretaking the Borderline or Narcissist” af Margalis Fjelstad eller ”The human magnet syndrom” af Ross Rosenberg.


Det sidste råd jeg vil give dig er, at finde en terapeut eller anden professionel, som har viden om narcissisme, og som kan hjælpe dig til at forstå, hvordan en narcissistisk person fungerer, og hvorfor det er så svært at bryde med personen. En sådan person vil også kunne hjælpe dig til at holde dig fast, så du ikke kommer til at begynde at gå tilbage til personen, når du først har forladt personen.


11 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page