Samtalegruppe - narcissisme

27-12-2020

Samtalegruppe relateret til narcissisme - første nyhedsbrev

Nedenfor kan du finde det første nyhedsbrev vedrørende den kommende samtalegruppe om narcissisme. Hvis du også kunne tænke dig at blive skrevet op, så du modtager information om den kommende samtalegruppe så snart den bliver sendt ud, så klik her: https://mailchi.mp/bec90ea7fb11/samtalegruppe

 

Nyhedsbrev nummer 1

I dette nyhedsbrev beskriver jeg mine tanker om, hvordan den kommende samtalegruppe om narcissisme kommer til at se ud. Helt konkret kommer jeg ind på følgende: 

 • De overordnede rammer

 • Strukturen for hver gruppegang

 • Indhold - temaer

 • Pris og lokation

Hvis du har nogle ønsker eller behov, som ikke er kommet med i første ombæring, må du endelig skrive til mig. Målet er at gruppen bliver så relevant og brugbar som muligt, så din mening og dine ønsker er velkomne. 


De overordnede rammer

Planen er at gruppen kommer til at mødes en aften hver anden uge over 10 uger. Det vil sige 5 mødegang i alt, og den første mødegang er planlagt til marts 2021 (såfremt det er muligt i forhold til Corona restriktionerne). Hver mødegang er planlagt til 2,5 time inklusiv en pause på 10 minutter og størrelsen på gruppen bliver på maks 10 deltagere.. 

Det endelige starttidspunkt og den endelige dag på ugen er ikke lagt endeligt fast på nuværende tidspunkt. Før jeg lægger det fast, vil jeg lave en rundspørge på mail så mødegangene kommer til at passe så mange som muligt.


Struktur for gruppegangene

Strukturen for hver gruppegang vil variere, men der er nogle elementer, som vil gå igen hver gang, og det er bl.a. et oplæg af mig om et relevant tema/problemstilling samt deling og samtale i gruppen om temaet. 

Hver gruppegang vil indeholde to dele, som er adskilt af en pause på ca. 10 minutter. Et eksempel på en gruppegang kan være som følger: 


Første halvdel - ca. 60-70 minutter

 • Kort mindfulness meditation

 • Kort runde - hvor er hver enkelt lige nu?

 • Dagens oplæg 


Pause 10 - 15 minutter


Anden halvdel - ca. 60 - 70 minutter

 • Deling i gruppen: Hvordan genkender I dagens tema? - og eventuel erfaringer med gode måder at håndtere det på

 • Deling i gruppen ud fra et selvvalgt tema med fælles interesse (hvis der er ønske om det)

 • Afslutning 10 minutter


Indhold - temaer

Jeg vil til hver gruppegang lave et oplæg om et specifikt tema. Oplægget vil tidsmæssigt fylde mellem 20 og 30 minutter. Målet er at det skal være tilpas langt til, at du får noget reelt med fra oplægget og samtidigt ikke tage for meget tid fra de vigtige samtaler på tværs i gruppen. 

De fem temaer som jeg på nuværende tidspunkt har planer om er: 

 1. Forståelse af den narcissistiske personlighed - Hvad er narcissisme? hvordan adskiller en person med narcissistiske træk sig fra personer, som ikke har narcissistiske træk? Hvordan genkender jeg en person med narcissistiske træk?

 2. Manipulation og strategier for kontrol - Hvordan ser de forskellige strategier ud? Hvordan genkender jeg dem, og hvordan håndterer jeg dem, når jeg opdager, at de bliver anvendt?

 3. Den narcissistiske dynamik i relation - Hvordan ser den narcissistisk dynamik og cyklus typisk ud, og hvorfor er det så svært at forlade en person med narcissisme? 

 4. At være i relation med en narcissist - Her handler det om at begynde at åbne op for et kig indad. Hvordan bliver/er du blevet påvirket af din relation til en person med narcissistiske træk? Hvad er eventuelt dit ansvar, og hvor har du nogle skyggesider (i relationen eller mere generelt), som du har behov for at arbejde med?

 5. På vej ud - Håndtering af den narcissistiske relation under og efter et brud. Hvad kan du forvente, og hvordan håndterer du det bedst, hvis I f.eks. har børn sammen


Pris og lokation

Prisen for forløbet på 5 gange er på 2950 kroner, og der vil blive serveret kaffe, the og snacks til hver gang. 

Lokationen er endnu ikke endeligt fastlagt, men det kommer til at blive i København og sandsynligvis på Struenseegade (Nørrebro), hvor jeg har adgang til et fint rum. 


Næste skridt

Jeg er meget interesseret i at høre jeres tilbagemeldinger på ovenstående. Så skriv endelig - og det gælder uanset, om det er relateret til indholdet, rammerne eller strukturen. 

Når jeg har modtaget kommentarer fra de af jer, som har lyst til at kommentere, vil jeg opdatere programmet og invitere jer til et åbent fysisk introduktionsmøde, hvor jeg vil præsentere en færdig udgave af programmet samt holde et kort oplæg om narcissisme. Her vil du også få mulighed for at møde nogle af de andre deltagere og kunne få afklaret eventuelle usikkerheder eller spørgsmål.

Jeg håber, du har fundet ovenstående interessant, og jeg glæder mig til at høre dine eventuelle kommentarer. 

Kommentér ved at klikke her