Behandlinger

Nedenfor har jeg beskrevet forskellige behandlingsformer, som jeg anvender, når du er i terapi hos mig. Valget af behandlingsform afhænger helt af din udfordring og af dine ønsker, og ofte vil vi anvende flere former gennem et forløb. 

Neuroaffektiv psykoterapi

Neuroaffektiv psykoterapi tager udgangspunkt i en forståelse af hjernens tredeling. Susan Hart beskriver de tre lag som Krybdyrlaget (Krybdyrhjernen), det limbiske system (pattedyrhjernen), og præfrontal cortex (den nye pattedyrhjerne). 

De tre dele af hjernen udvikles igennem hele livet, men har nogle særlige tidsrum i vores opvækst, hvor de er særligt tilgængelige for udvikling. Vokser vi op i en familie, hvor vi ikke bliver mødt godt nok i disse tidsrum, vil vi kunne opleve, at et eller flere lag er ufleksible, eller, at de ikke arbejder godt sammen. Det kan give os en række udfordringer i forhold til eksempelvis at blive nemt stresset, at synke ned i sorte huller, at være for overfokuserede på andre mennesker, indre spændinger og konflikter med mere. 

Når jeg arbejder med dig, har jeg altid øje for, hvordan de tre lag udspiller sig, og jeg hjælper dig til at opnå større fleksibilitet og selvregulering på hvert niveau - samt at skabe synergi mellem de tre lag. Det gør jeg bl.a. gennem fint afstemnte spejlinger, empatiske møder og et fokus på at træne din opmærksomhed og sansninger relateret til kroppen og til dine følelser.

 

Kropsterapi

Kropsterapien består af en kombination af akupressur, zoneterapi, meridianmassage, afspænding af muskler, åndedrætsteknik og frigørelse af led. 

Udgangspunktet for kropsterapien er en forståelse af, at der er en sammenhæng mellem krop og psyke. Således kan eksempelvis oplevelser af angst og stress eller "låste" tankemønstre og gamle overbevisninger have rod i kropslige spændinger og tilstande i kroppen.

Jeg arbejder altid med kropsterapien i kombination med min forståelse af de tre lag i hjernen, som er beskrevet under neuroaffektiv psykoterapi. Det betyder, at jeg både arbejder hands-on med kroppen, men også hjælper dig til at blive bevidst om dine sansninger og følelser undervejs, og med at forstå og skabe sammenhæng mellem dit autonome nervesystem, dine følelser og dine tanker. 

Meditation og mindfullness

Meditation og mindfullness kan i praksis være mange ting og målet med det kan variere afhængigt af den udfordring, som du har. Nedenfor er beskrevet nogle eksempler:

1) Livet foregår som bekendt lige nu. Ofte har vi dog flyttet bevidstheden til en grublen over tidligere hændelser/oplevelser eller vi bekymrer os over potentielle fremtidige hændelser. Hvem kender f.eks. ikke oplevelsen af at gå en tur i skoven/byen og være så opslugt af sine tanker om fortiden eller fremtiden, at man stort set ikke får set, hvor man går. Mindfullness og meditation kan hjælpe dig til at flytte fokus tilbage til nuet. Værdien heraf kan være en øget oplevelse af nærvær, vitalitet, glæde og tilstedeværelse i livet.

2) Iagttagelse af følelser, krop og tanker. I Mindfullness tages der udgangspunkt i, at du ikke er dine tanker, følelser eller kropslige fornemmelser. Du er derimod det, der iagttager dem. Gennem praktiske meditations- og mindfullness øvelser, er det muligt opleve den ro, der er i at mærke sig selv som iagttageren uanset, hvordan dine tanker og følelser ellers opfører sig. Det giver dig samtidigt mulighed for at dykke dybere ned i dine oplevelser og tanker/følelser uden at blive "taget over" af dem. Derved bliver det nemmere at lære dig selv og dine reaktionsmønstre at kende på en tryg og effektiv måde.

Åndedrætsterapi

Åndedrætsterapi er en blid og effektiv metode til løsne tidligere traumer og negative oplevelser, der har sat sig i kroppen som blokeringer af energisystemet. 

I situationer hvor vi oplever angst, vrede eller ved traumatiske hændelser, er det første der sker, at maven trækker sig sammen, og at vejrtrækningen flytter sig fra maven og højere op i kroppen. Når vi genoplever lignende situationer aktiveres de tidligere blokeringer, hvorved vejrtrækningen og hele vores energisystem påvirkes. 

Ved at arbejde med bevidst sammenhængende vejrtrækning i relation til tidligere oplevelser og de deraf kommende blokeringer, er det muligt at opløse blokeringerne og igen lade energien flyde frit i kroppen.

En åndedrætsterapisession vil altid være omkranset af en samtale før og efter sessionen. Formålet med det er, at vi inden sessionen får sat skarpt fokus på det, der er udfordrende lige nu, og at vi efter sessionen følger op og forbinder dine oplevelser under vejrtrækningsdelen med de udfordringer, du gerne ville arbejde med - samt sikrer, at dine oplevelser bliver landet godt, så du kan gå roligt videre med din dag.

Familieopstilling

Familieopstilling er en metode, hvor man "opstiller" sin familie, og derigennem får mulighed for at se mønstre og dynamikker udefra. 

Jeg arbejder primært med at opstille din familie gennem små figurer, som det er muligt at placere, så de præcist udtrykker, den oplevelse, du har af din famliedynamik. Samtidigt kan opstillingen af figurer bruges til at mærke forskellige positioner i familien og til at øve sig i nye måder at agere på. 

Min oplevelse og erfaring er, at familieopstilling kan give nogle store AHA oplevelser og nogle muligheder for at bearbejde dine oplevelser på en kraftfuld men samtidigt blid måde. Dine oplevelser flyttes fra dit indre og ud i virkeligheden, og du får et valg i forhold til, hvordan du vil lade oplevelserne styre dig fremadrettet.

Traumearbejde

Jeg bruger flere metoder til at arbejde med tidligere traumer afhængigt af, hvad der giver mest mening i din situation. De primære metoder er dog hentet fra Somatic Experiencing (SE), EMI (Eye Movement Integration) og EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). 

Somatic Experiencing er en metode udviklet af Peter Levine, som handler om at forløse opsparet traumeenergi gennem pendulering mellem kontakt til traumeenergien og afladningen af energien. Traumer i et SE perspektiv betragtes som det at opleve en eller flere voldsomme begivenheder, hvor vi ikke har mulighed for at handle, og hvor energien er overvældende og ikke kan forløses. 

EMI og EMDR har det til fælles, at begge metoder arbejder ud fra den forståelse, at hukommelse lagres bestemte steder i hjernen, og at adgangen til vores hukommelse er forbundet til vores øjne. Vi kigger f.eks. ofte enten til venstre, højre, oppe eller nede i synsfeltet afhængigt af, hvad vi forsøger at genkalde os. Denne viden kan bruges til både at genkalde traumatiske begivenheder, men også til at forløse den energi og den hukommelse, som er låst sammen og skaber ufleksibilitet i vores nervesystem.