top of page

Narcissisme - Heling af medafhængighed - del 1 af 2

Opdateret: 28. nov. 2023


Dette blogindlæg handler om medafhængighed og om heling fra medafhængighed. Hvis du kan identificere dig med termen medafhængighed (primært fokus på andre fremfor dig selv) og måske har været i en usund relation med en narcissistisk person, så er denne blog for dig.


Bloggen er opdelt i 2 dele. I den første del beskrives den underliggende psykologiske problemstilling, og i den anden del beskrives de væsentligste elementer i vejen til heling.


Den grundlæggende problematik som medafhængig

Medafhængighed kan som nævnt i mit første blogindlæg om medafhængighed og narcissisme beskrives som en “overdrevet” orientering mod andre og deres behov fremfor egne behov. Den definition er dog kun en beskrivelse af de synlige symptomer. Under symptomerne ligger der en række forhold, som er vigtige at kende til.


Disse forhold kan beskrives som:

Ydre symptomer (synlige for andre)

Medafhængighed - (tiltrækning til narcissistiske personer og fokus på andre fremfor en selv)

Indre symptomer (synlige for personen selv)

Kronisk/grundlæggende ensomhed - (bevidst)

Konsekvensen af fundamentet

Giftig skam - (delvis bevidst)

Fundamentet

Relationstraumer - (som oftest ubevidste)

I min forståelse er fundamentet for udviklingen af medafhængighed relationstraumer. Relationstraumer er i modsætning til andre traumer ikke nødvendigvis enkeltstående begivenheder, som opleves livstruende, men kan derimod være mange mindre begivenheder, som opleves i relationen til primære omsorgsgivere. De har en tendens til at blive fortrængt fra bevidstheden for, at personen kan fortsætte livet uden at blive løbende overvældet af de traumatiske oplevelser. Traumerne lever således stadig i personen (resten af livet, hvis ikke de bliver forløst), men de lever ubevidst.


Konsekvensen af relationstraumer er, at personen ubevidst forlader dele af sig selv i forsøget på at tilpasse sig og opnå kærlighed samt undgå yderligere traumatisering. Herved skabes en identificering med en “falsk personlighed” - dvs. en tilpasset og mere ufleksibel personlighed, som er afgrænset fra de dele af personen, der potentielt kunne føre til tab af omsorg/kærlighed og yderligere traumatisering.


Denne tilpasning og afgrænsning fører til udviklingen af en grundlæggende forkerthedsfølelse - også betegnet som giftig skam. Giftig skam kan bedst beskrives som en oplevelse af være forkert helt ind til den inderste kerne, og kan føles uoverkommeligt smertefuldt at komme i kontakt med, hvorfor den i mange tilfælde optræder ubevidst og kun manifesteres i det bevidste under særlige omstændigheder.


Når først den giftige skam er “etableret” hos den kommende medafhængige person, er der ikke langt til oplevelsen af kronisk/grundlæggende ensomhed. Kronisk ensomhed bygger ovenpå den giftige skam og opstår hos den medafhængige person, fordi personen har forladt dele af sig selv og sin egen person uden at have kendskab eller adgang til de traumer og den skam, der ligger som fundamentet i personens korthus.


For at undgå at mærke den kroniske ensomhed og den giftige skam fokuserer den medafhængige person sin opmærksomhed ud af. Den strategi virker på kort sigt, hvor personen kan opleve, at følelsen af ensomhed forsvinder. Problemet er, at ensomhedsfølelsen er bundet op på andre personer, og at den medafhængige person derved bliver afhængig af andre (og gerne narcissistiske) personer for at føle sig hel. Samtidigt fjerner personen sig mere og mere fra de undertrykte og fraskilte dele af sig selv, og kommer derved til at forstærke den underliggende oplevelse af ensomhed.


Afslutning

De bagvedliggende mekanismer, der fører til medafhængighed er ikke nødvendigvis så forskellige fra de mekanismer, der fører til andre former for afhængighed. Det gælder også i forhold til den tvangsmæssige adfærd, som kendetegner afhængigheder generelt. Den medafhængige kan således ikke bare beslutte sig for at stoppe sit fokus på andres behov - eller for den sags skyld vælge at lade være med at blive tiltrukket af narcissistiske personer.


Det betyder også, at den del af helingsprocessen, som handler om at stoppe den medafhængige adfærd i mange tilfælde vil føre til tilbagetrækningssymptomer, som er helt på linie med - hvis ikke værre end andre former for afhængighed.


Når det er sagt, så er de gode nyheder heldigvis, at som med andre former for afhængigheder, er det muligt at komme ud på den anden side.


I næste blogindlæg beskrives mit bud på, hvad der skal til for at hele fra medafhængighed.


27 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page