Angst for Coronavirus

Angst for Coronavirus

Jeg har i den seneste måned bemærket, hvordan debatten om coronavirusset har skabt en del angst og frygt relateret til risikoen for smitte, fødevaresituationen og økonomien – og måske er du en af de mange, der har oplevet en større grad af følelser som frygt og angst. I så fald er dette blogindlæg for dig. 

I blogindlægget fokuserer jeg på, hvordan du kan adskille ”almindelig” angst fra den uhensigtsmæssige angst, som kommer ud af proportioner. Til slut i indlægget har jeg formuleret et par undersøgelses- og reflektionsspørgsmål, som kan give dig et fingerpeg i forhold til, om du kunne have gavn af at arbejde med din angst for Coronasmitte.

Angst og Corona

Angst og frygt er ikke i sig selv problematiske følelser, men er derimod naturlige følelser og tjener gode og nødvendige formål i os selv. Det er vigtigt, at vi mærker en frygt, når noget er farligt, og det er naturligt at mærke angst fra tid til anden. Det gør os menneskelige, og det hjælper os med at navigere i livet uden at tage unødigt store risici. Målet er således ikke at nå en tilstand, hvor du aldrig oplever angst eller frygt, men derimod at komme derhen, hvor din angst er i overensstemmelse med den reelle risiko.

Angst og frygt bliver først problematiske, når de kommer ud af proportioner i forhold til de risici, vi ellers accepterer i livet – og når de skaber problemer for os i forhold til det liv, vi gerne vil leve. Her er det som sådan ikke afgørende om angsten er rettet mod edderkopper, flyrejser, sociale sammenhænge eller Coronasmitte.

Risici og angst som grundvilkår for tilværelsen

Når vi taler om angst, er det vigtigt at forholde sig til, at livet er risikofyldt. Det er et grundvilkår, og vi lever alle med det, hver eneste dag. Det er gældende, når vi transporterer os på arbejde/uddannelse eller lign., og det er gældende, når vi spiser fra buffet’en i kantinen, eller når vi vælger noget til i vores liv som f.eks. nyt job, nye relationer, nyt sted at bo eller andet. Livet er risikofyldt, og selvom vi valgte at isolere os fra alle ydre farer, så ville vi stadig være i risiko for at udvikle en lang række sygdomme, som kræft eller autoimmune sygdomme for ikke at tale om risikoen for at udvikle en depression og manglende livsglæde.

Det er således ikke muligt at isolere os fra risici – og i sidste ende kommer vi heller ikke udenom det faktum, at vi alle skal dø og med al sandsynlighed vil blive ramt af den ene eller anden alvorlige sygdom her i livet.

Hvorfor er det vigtigt?

Grunden til at det er vigtigt at nævne, at livet er risikabelt er, at når angst eller frygt bliver problematisk og hæmmende for livsudfoldelsen, så hænger det ofte sammen med, at der er opstået et behov for at afgrænse sig helt fra en given risici. Et behov der på den ene side er forståeligt, men som samtidigt ofte ikke harmonerer med de alternative risici, som vi ellers har i vores liv, og som vi ikke er bekymret for.

Den eneste måde at undgå risici helt i sit liv på er, når vi ikke længere lever – hvilket på mange måder også er det, der reelt kommer til at ske, når vi forsøger at afgrænse os for meget fra risici i vores liv. At forsøge at undgå risici helt i vores liv, kommer således med en alvorlig omkostning.

Corona og risici

Der er risici relateret til Corona, og det giver mening at passe på os selv og andre mennesker med udgangspunkt i sundhedsvæsenets retningslinjer. Det giver også mening at være særligt påpasselig, hvis man har en underliggende sygdom, har røget i mange år, har dårligt immunforsvar eller er ældre – ligesom det giver mening at passe særligt på, hvis man har kontakt til mennesker i disse grupper.

Der hvor det ikke giver mening er i de tilfælde, hvor risikoen for at få Corona betyder, at vi går væsentligt længere end sundhedsmyndighedernes retningslinier, eller i de tilfælde hvor risikoen for Corona kommer til at overskygge samtlige andre risici i livet. Det kan f.eks. være i de tilfælde, hvor du er sund og rask – og alligevel ikke tør gå udenfor en dør og måske får bragt alle fornødenheder til døren samtidigt med, at du får det psykisk svært, fordi du er isoleret og ikke kommer ud.

Det kan være der, hvor håndvask og afspritning bliver så voldsomt, at du får problemer med dine hænder eller, at du kommer til at bruge så meget tid på håndvask og afspritning, at der er andre væsentlige ting i dit liv, som du ikke når.

Eller det kan være der, hvor bekymringen om at få Corona eller smitte andre kommer til at fylde så meget, at du ikke kan sove om natten, eller det går væsentligt udover din livskvalitet.  

Håndtering af angst for Corona

Hvis du har en fornemmelse af, at din angst for Corona er kommet ud af proportioner, er der hjælp at hente. Her er nogle reflektions- og undersøgelsesspørgsmål, som du kan bruge til at vurdere, om det kan være gavnligt for dig at arbejde med at reducere din angst relateret til Corona:  

  1. Prøv at kigge nærmere på de faktuelle risici relateret til Corona i Danmark. Det kan f.eks. indebære at kigge nærmere på, hvor mange der rent faktisk er smittet/døde og hvilke aldersgrupper der er tale om?
  2. Se på nogle af de andre risici, du lever med i din hverdag. Det kan f.eks. indebære at undersøge, hvor mange der dør af influenza hvert år?, hvor mange der dør i trafikken, hvor mange der dør af luftforurening, passiv rygning osv.
  3. Vurdér om der er balance i mellem den måde, du bekymrer dig om andre kendte risici i dit liv – og den måde du anskuer risici relateret til Corona?

Er du med udgangspunkt i ovenstående kommet frem til, at du er mere bekymret for Coronasmitte end andre sammenlignelige risici, eller hvis du kan mærke, at der generelt er en modstand mod at acceptere risici i livet, så kan det måske være gavnligt for dig at søge støtte til at arbejde med det. Her kan du med fordel søge efter en psykolog, psykoterapeut eller en coach – og gerne en, der arbejder med Kognitiv Adfærdsterapi, hvor der er evidens for gode resultater relateret til angst.