Metoder

Valget af metode afhænger helt af din udfordring og af dine ønsker. Baseret på den første samtale vil vi tale om, hvilken/hvilke metoder, det kan være relevant at anvende.

Kropsterapi

Kropsterapien består af en kombination af akupressur, zoneterapi, meridianmassage, afspænding af muskler, åndedrætsteknik og frigørelse af led. 

Udgangspunktet for kropsterapien er en forståelse af, at der er en sammenhæng mellem krop og psyke. Således kan eksempelvis oplevelser af angst og stress eller "låste" tankemønstre og gamle overbevisninger have rod i kropslige spændinger og tilstande i kroppen.

I en kropsterapeutisk session frigøres disse fysiske og psykiske spændinger, og på den måde aktiveres kroppen til at helbrede sig selv. 

Åndedrætsterapi

Åndedrætsterapi er en blid og effektiv metode til løsne tidligere traumer og negative oplevelser, der har sat sig i kroppen som blokeringer af energisystemet. 

I situationer hvor vi oplever angst, vrede eller ved traumatiske hændelser, er det første der sker, at maven trækker sig sammen, og at vejrtrækningen flytter sig fra maven og højere op i kroppen. Når vi genoplever lignende situationer aktiveres de tidligere blokeringer, hvorved vejrtrækningen og hele vores energisystem påvirkes. 

Ved at arbejde med bevidst sammenhængende vejrtrækning i relation til tidligere oplevelser og de deraf kommende blokeringer, er det muligt at opløse blokeringerne og igen lade energien flyde frit i kroppen.

Kognitiv adfærdsterapi

I kognitiv adfærdsterapi tages udgangspunkt i, at der er en sammenhæng mellem krop, følelser, tanker og adfærd. Behandling med kognitiv adfærdsterapi indebærer følgende elementer:

1) Psykoedukation. Med Psykoedukation menes løbende undervisning i psykologiske mønstre og problemstillinger af relevans for din givne situation. Det kan evt. være undervisning i fysiske og psykiske reaktioner ved stress, angst, depression eller lignende. Målet er at gøre dig bedre i stand til at identificere dine mønstre, så du kan handle anderledes og i sidste ende også undgå tilbagefald.

2) Samtale. Gennem samtale og reflektion bliver du bedre til at forstå sammenhængen mellem dine tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd. Du bliver også i stand til i højere grad at skelne mellem konstruktive tanker og antagelser, og mere rigide og firkantede tankemønstre, som ikke hjælper dig i den retning, du gerne vil.

3) Adfærd. Forståelse af problemstillinger er godt og hjælpsomt, men i en række sammenhænge, kan det være yderst effektivt at tilføje et adfærdselement. Det er her, hvor dine nye indsigter og forståelser kan blive testet ude i virkeligheden, og hvor du i praksis kan udfordre dig selv i forhold til de områder, som er svære.

 

Meditation & Mindfullness

Meditation og mindfullness kan i praksis være mange ting og målet med det kan variere afhængigt af den udfordring, som du har. Nedenfor er beskrevet nogle eksempler:

1) Livet foregår som bekendt lige nu. Ofte har vi dog flyttet bevidstheden til en grublen over tidligere hændelser/oplevelser eller vi bekymrer os over potentielle fremtidige hændelser. Hvem kender f.eks. ikke oplevelsen af at gå en tur i skoven/byen og være så opslugt af sine tanker om fortiden eller fremtiden, at man stort set ikke får set, hvor man går. Mindfullness og meditation kan hjælpe dig til at flytte fokus tilbage til nuet. Værdien heraf kan være en øget oplevelse af nærvær, vitalitet, glæde og tilstedeværelse i livet.

2) Iagttagelse af følelser, krop og tanker. I Mindfullness tages der udgangspunkt i, at du ikke er dine tanker, følelser eller kropslige fornemmelser. Du er derimod det, der iagttager dem. Gennem praktiske meditations- og mindfullness øvelser, er det muligt opleve den ro, der er i at mærke sig selv som iagttageren uanset, hvordan dine tanker og følelser ellers opfører sig. Det giver dig samtidigt mulighed for at dykke dybere ned i dine oplevelser og tanker/følelser uden at blive "taget over" af dem. Derved bliver det nemmere at lære dig selv og dine reaktionsmønstre at kende på en tryg og effektiv måde.

Coaching

Coaching handler om at hjælpe dig til selv at finde svaret og dine ressourcer. Udgangspunktet er, at du selv har alle de ressourcer, der skal til for, at du kan nå dine mål og dine drømme. Det er dog ikke altid, at du vil være bevidst om ressourcerne eller der kan være barrierer og blokeringer, som hindrer dig i at nå derhen, hvor du gerne vil.

Gennem en kombination af spørgsmål og fysiske øvelser, kommer vi hele vejen rundt om dine udfordringer, og du får klarhed over, hvad der holder dig fra at indri dine mål, samt hvordan du rent praktisk kan komme videre.

Coaching tager som oftest udgangspunkt i din nuværende situation. Hvis der er behov for at kigge tilbage på din historie, gør vi naturligvis det, men det vil altid være med det udgangspunkt at hjælpe dig til at komme videre med livet i dag. 

Skyggearbejde

Skyggearbejde tager udgangspunkt i antagelsen om, at det flow, der kan opleves naturligt i livet, kan blokeres og begrænses, hvis der er områder af os selv, som vi ikke har integreret. Målet er således at lære at integrere og acceptere de sider af sig selv, som måske opleves som skamfulde eller forkerte. Det er ikke dermed sagt, at alle sider nødvendigvis skal udleves. Det at se dem i øjnene og acceptere dem har i sig selv en helende effekt.

Skyggearbejde kan foregå gennem flere metoder. En af metoderne kan være at lære skyggerne at kende ved at skrive dialoger med sine skyggesider. Derigennem kan du lære at forstå, hvad de sider af dig selv, gerne vil, hvor de stammer fra og hvordan de måske kan få luft på en sund og konstruktiv måde. En anden metode kan være at iagttage dem i forbindelse med meditation, hvor du kan lære at iagttage dem - lidt fra en distance.